DEKLARACIJA HNS-a BiH sa 1. zasjedanja (Novi Travnik, 28.listopada 2000.)

0

Polazeći od činjenice četrnaeststoljetnog življenja i ostvarivanja kulturnoga i državotvornoga identiteta hrvatskog naroda na prostorima Bosne i Hercegovine,

Ustvrđujući da je suverenitet hrvatskog naroda neupitan, neotuđiv i potvrđen slobodno izraženom voljom hrvatskog naroda na referendumu 29. veljače i 1. ožujka 1992. godine,

Opredjeljeni za demokraciju i zapadnoeuropske integracije, mir, jednakost i toleranciju među narodima Bosne i Hercegovine,
Uvažavajući konstitutivnost sva tri naroda i jednakopravnost građana na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine,

Potaknuti neravnopravnim ustavno-pravnim položajem hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, Pozivajući se na Povelju Ujedinjenih naroda, međunarodne konvencije i deklaracije koje definiraju prava naroda i temeljna ljudska prava,

Mi, legalno izabrani predstavnici hrvatskog naroda u BiH, na Prvom zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, održanom 28. listopada 2000. godine u Novom Travniku, donosimo:

D E K L A R A C I J U

o pravima i položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini

 

1. Suverenitet hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini neupitan je i neotuđiv.

2. U cilju ostvarenja svojih suverenih prava, hrvatski narod mora imati svoje političke, obrazovne, znanstvene, kulturne, informativne i druge ustanove i institucije na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine.

3. Opredjeljeni smo za uspostavu pune ustavne i stvarne jednakosti sva tri suverena i konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, koja se jedino može ostvariti istovjetnim ustavnim i administrativno-teritorijalnim unutarnjim ustrojem cijele Bosne i Hercegovine, koji će na jednak način regulirati načela suvereniteta i konstitutivnosti naroda i jednakopravnosti građana.

4. U zajedničkim institucijama i tijelima vlasti u Bosni i Hercegovini, na koje hrvatski narod slobodno izraženom političkom voljom prenese dio vlastitog suvereniteta, obvezatno se primjenjuju načela konsenzusa u odlučivanju, pariteta u sudjelovanju i rotacije na čelnim mjestima tijela i institucija, uz neprijeporno pravo hrvatskog naroda na samostalan izbor svojih predstavnika u tijela i institucije nacionalnog zastupanja, osobito zastupnika u Domove naroda i člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

5. Hrvatski narodni sabor obvezuje sve legalne i legitimne predstavnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini na potpuno provođenje Deklaracije i smatrat će nelegitimnom svaku odluku i rješenje koje bi odstupilo od iskazane političke volje sadržane u ovoj Deklaraciji.

Share.

Comments are closed.