DEKLARACIJA Sabora RH o potpori hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini

0

Deklaracija je donesena na 24. sjednici hrvatskoga sabora 28. listopada 2011., a predlagatelj je Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Polazeći od Ustavne obveze Republike Hrvatske prema dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama (cl. 10. Ustava), obveze Republike Hrvatske koja proizlazi iz Daytonskog mirovnog sporazuma i medunarodnog prava temeljenog na nacelima dobrosusjedskih odnosa i nemiješanja u poslove druge države Republika Hrvatska podržava susjednu, prijateljsku i europsku Bosnu i Hercegovinu na putu euroatlantskih integracija kao jamca daljnjeg demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine – države tri ravnopravna naroda i gradana,

Republika Hrvatska ce u skladu sa svojim ovlastima pomoci Hrvatima i drugim konstitutivnim narodima u njihovim naporima koji vode Bosnu i Hercegovinu clanstvu Europske Unije,

Zabrinuti selektivnom provedbom Opceg mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu, ciji je potpisnik i Republika Hrvatska kao i nerealiziranjem njegovog aneksa VII. koji se odnosi na povratak prognanika i izbjeglica a polazeci od uvjerenja kako je temeljita ustavna reforma preduvjet za osiguranje stabilne, funkcionalne i demokratske Bosne i Hercegovine u kojoj ce Hrvatski narod zajedno s druga dva naroda Bošnjacima i Srbima biti suveren konstitutivan i
jednakopravan na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine,

Hrvatski Sabor na temelju clanka 120. Poslovnika, donosi:

D E K L A R A C I J U
o potpori Hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini i Bosni i Hercegovini u procesu ustavnih promjena

HRVATSKI SABOR pozdravlja i podupire ustavne promjene u Bosni i Hercegovini koje ce osigurati punu, pravnu i provedivu jednakopravnost svih konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine što je preduvjet osiguranja suživota i ocuvanja cjelovitosti Bosne i Hercegovine kao i njezinog integriranja u euroatlantske integracije;

HRVATSKI SABOR podupire legitimne predstavnike svih triju suverenih naroda Bosne i Hercegovine, Bošnjaka, Hrvata i Srba da u skladu s najvišim demokratskim i civilizacijskim normama u otvorenom dijalogu poštujuci ljudska i narodna prava i slobode utemeljene Poveljom Ujedinjenih naroda i europskim konvencijama urede suverenu Bosnu i Hercegovinu na nacelima poštovanja nacionalnih, manjinskih i gradanskih prava kao doprinos trajnom miru i stabilnosti;

HRVATSKI SABOR podržava kao najvišu vrijednost ocuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta sva tri konstitutivna naroda i njihovo medusobno uvažavanje i poštivanje u višenacionalnoj Bosni i Hercegovini;

HRVATSKI SABOR pozdravlja i podržava zajednicki napor Sjedinjenih Americkih Država i Europske Unije u procesu ustavnih reformi u BiH te njihov angažman do konacnog donošenja Ustava koji ce osigurati da BiH bude funkcionalna, demokratska i prosperitetna država jednakopravnih naroda i ravnopravnih gradana;

HRVATSKI SABOR daje potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini te njihovim politickim predstavnicima u pregovorima vezanim za promjene Ustava kako bi osigurali punu suverenost i jednakopravnost s druga dva naroda što se može ostvariti samo uz poštivanje nacela jednakosti i pravicnosti te ustavom zajamcenim administrativno-teritorijalnim ustrojem Bosne i Hercegovine koji ce na istovjetan nacin regulirati nacela suvereniteta, konstitutivnosti i jednakopravnosti svih naroda kao i izbor svojih predstavnika u sve institucije i sve razine vlasti;

HRVATSKI SABOR podupire povratak i ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini kao najviše humano i civilizacijsko pravo što je i strateški interes Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, stoga ce Republika Hrvatska i u buduce davati punu potporu povratku Hrvata u BiH i ostvarenju svih pretpostavki za njihov normalan i slobodan razvoj.

OBRAZLOŽENJE

Ocjena vanjskih ocjenitelja kao i BH politicara, bez obzira na nacionalnu i politicku pripadnost, jest to da je Daytonski mirovni sporazum zaustavio rat, ali ni danas nije osigurao trajnu stabilnost i prihvatljivo funkcioniranje BiH. Anex IV DMS sa svojim strukturalnim slabostima uz neprovedbu Anexa VII, koji se odnosi na povratak prognanika i izbjeglica, dovodi do trajnih zastoja u redovitom radu kako državnih institucija tako i institucija Federacije BiH cime se neravnopravnost konstitutivnih naroda (u Anexu DMS) u životu pojacava. Posljedica svega je da se Bosna i Hercegovina postupno pretvara u zemlju dva unitarna i centralizirana entiteta s punom dominacijom Srba – vecinskog naroda u jednom a Bošnjaka – vecinskog naroda u drugom, s tendencijom (ustavnog i politickog) marginaliziranja hrvatskog naroda.

Novi Ustav BiH je nužnost i preduvjet demokratskog razvoja kao i opstanaka BiH kao države tri ravnopravna naroda i svih njezinih gradana kao i uvjet integriranja BiH u euroatlanske integracije. Ustavnom reformom potrebno je osigurati administrativno-teritorijalni ustroj BiH koji ce se bazirati na (federalnim) nacelima koji ce BiH uciniti modernom decentraliziranom demokratskom državom cije ce institucije osigurati razvoj i buducnost zemlje. Ustavnom reformom (novim ustavom) potrebno je postojeci dvoentitetski ustroj Bosne i Hercegovine nadogradit novim ucinkovitijim i pravednijim, u kojemu ni jedan od konstitutivnih naroda nece biti favoriziran niti diskriminiran. Potrebno je osigurati da sva tri konstitutivna naroda imaju jednaka prava, kao i osigurati punu primjenu Europske konvencija o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina.

Interes Republike Hrvatske je razvijanje dobrosusjedskih odnosa s BiH kao i potpora BiH na putu euroatlantskih integracija. Republika Hrvatska je prva zemlja koja je medunarodno priznala Bosnu i Hercegovinu te joj je protivno agresiji kojoj je bila izložena, osigurala humanitarnu i svaku drugu potporu u vrijeme rata. Republika Hrvatska s BiH ima najdužu granicu te s njom cine jedinstveni geopoliticki i gospodarski prostor.

Hrvatski narod u BiH je konstitutivan, suveren i jednakopravan narod. Nažalost, upravo Hrvati u BiH su razmjerno prijeratnom broju stanovnika, zbog etnickog cišcenja i svih posljedica rata najviše stradali narod u BiH kojemu nije zajamcena prakticna tj. provediva jednakopravnost. Stoga je jacanje svih veza s BiH i Hrvatima u BiH kao i potpora njihovom povratku i ostanku u BiH kao i osiguranje njihove pune jednakopravnosti ustavna obveza i strateški interes Republike Hrvatske.

Sukladno tome, RH ce na temelju ustavne obveze ali i obveze koja proistice iz Daytonskog mirovnog sporazuma u suradnji s medunarodnom zajednicom uciniti sve kako bi Hrvati u BiH ocuvali svoj ustavni status.

Share.

Comments are closed.