Dr. Božo Ljubić: Samo Bosna i Hercegovina kao država tri ravnopravna konstitutivna naroda ima smisla i ima budućnost.

0

U nastavku donosimo isječak iz govora predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora dr. Bože Ljubića s VIII. zasjedanja HNS-a u Mostaru koje je održano 26. siječnja:

Poštovani sabornici,

Dozvolite mi, nakon dugogodišnjeg profesionalnog i političkog iskustva stjecanog na raznim pozicijama i u raznim sredinama B i H, rećinešto o  mogućoj državi Bosni i Hercegovini.

Samo Bosna i Hercegovina kao država tri ravnopravna konstitutivna naroda ima smisla i ima budućnost. Država u kojoj će Ustav i zakoni(posebice Izborni zakon), omogućiti suodlučivanje svakom od tri konstitutivna naroda preko svojih legitimno izabranih političkih predstavnika o pitanjima zajedničkog državnog interesa i autonomno odlučivanje o pitanjima vlastitog nacionalnog interesa, bez da itko drugi osim pripadnika i predstavnika tog naroda određuje što su to nacionalni interesi.

Ovo je moja dobronamjerna poruka koju primarno upućujem legitimnim predstavnicima druga dva naroda, ali i nadležnim predstavnicima međunarodne zajednice. Krajnje je vrijeme pristupiti nužnim izmjenama Izborenog zakona, a nakon toga i Ustava. Ovom prilikom ne želim ulaziti u modalitete ovih promjena. Hrvatski prijedlozi su jasno definirani u dokumentima Hrvatskog narodnog sabora, a koga to interesira upućujem u prvom redu na Deklaraciju sa 6. Zasjedanja HNS 2015. godine, te  Deklaraciju koja je predložena za aktualno 8. Zasjedanje HNS-a. Dodatno bih preporučio i rezolucije Europskog parlamenta iz veljače 2014. i 2017. godine u kojima se„poziva sve političke vođe raditi na uvođenju nužnih promjena, uključujući reformu izbornog prava, uzimajući pritom u obzir načela iznesena u ranijim rezolucijama, kao što su načela federalizma, decentralizacije i legitimnog zastupanja”. Također sve kojih se to tiče upućujem na mjerodavne odluke Ustavnog suda B i H,  koje govore o konstitutivnosti naroda „ kao natrokovljujućem načelu Ustava B i H kojoj se moraju povinovati svi ustavi i zakoni u B i H“   te da  konstitutivnost naroda podrazumijeva promjene Izbornog zakona koje moraju osigurati legitimno i proporcionalno predstavljanje konstitutivnih naroda „na svim administrativno-političkim razinama“. To mora biti prvi korak da bi u drugom koraku legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda dogovorili korjenite promjene Ustava, koja će poziciju tri konstitutivna naroda standardizirati na jednak i pravedan način kako glede administrativno teritorijalne organizacije  zemlje tako i glede institucionalnih prava. Promjene koje će državu učiniti racionalnijom i upravljivom.

Mi Hrvati smo kroz čitav milenij pokazali privrženost zemlji Bosni i Hercegovini i bez ikakve patetike kažemo:„Ovo je ona naša domovina i naš zavičaj“.

To smo osvjedočili i zadnjih skoro 30 godina kada se na ovim prostorima raspadala stara državna struktura i stvarale nove. Bez potpore Hrvata, BiH nikad ne bi bila neovisna država.

Hrvati u BiH su tri puta spasili BiH. Prvi put na referendumu glasujući za njezinu neovisnost, drugi put organizirajući i prvi stajući u njezinu obranu kada su je drugi napadali ili je nisu bili spremni braniti, i treći put kada su združenim snagama HVO-a i HV-a stvoreni uvjeti za zaključenje Daytonskog sporazuma. S istim ciljem su naši legitimni politički predstavnici potpisali i Washingtonski i Daytonski mirovni sporazum. Bez obzira koliko nesavršeni, ovi sporazumi su i Hrvatima, kao relativno malobrojnijem od tri konstitutivna naroda, jamčili solidne instrumente zaštite nacionalnih i individualnih građanskih prava. To je tako bilo sve do nametnutih amandmana na ustave entiteta  2002. godine od strane visokog predstavnika Petritscha, te iz njih nametnutih zakona.

Stoga je trenutno ustavno, institucionalno i političko stanje u potpunosti neprihvatljivo za Hrvate u BiH.

U svim dokumentima Hrvatskog narodnog sabora(uključujući i prijedlog Deklaracije ovog zasjedanja), legitimni politički predstavnici hrvatskog naroda jasno, čvrsto i nedvosmisleno izražavamo naše opredjeljenje za:

  • cjelovitu, stabilnu i prosperitetnu BiH kao optimalan okvir za ostvarivanje hrvatskih nacionalnih interesa i ciljeva u BiH
  • ostvarivanje pune pravne i stvarne konstitutivnosti Hrvata u BiH i njihove jednakopravnosti s Bošnjacima i Srbima

Svjesni činjenice kako u BiH postoje i sasvim drugačiji pogledi o njenoj budućnosti, upozoravamo na opasnost i pogubnost politika za funkcionalnost pa i samu održivost, politika koje negiraju Ustavna načela konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda, te relativiziraju i negiraju neovisnost i cjelovitost BiH.

Dame i gospodo, Hrvatice i Hrvati,

Hrvatski narod u B i H je doveden do točke kada strateški prioritet treba biti obrana prava Hrvatskog naroda na Bosnu i Hercegovinu. Ovdje je naglasak na narodu.

Bošnjaci, Hrvati i Srbi su stvorili i oblikovali Bosnu i Hercegovinu( što piše i u samoj preambuli Ustava iz Daytona) a ne „Bosna“ njih ( kako neki vođeni svojim veliko nacionalnim opsesijama pokušavaju nametnuti).

Ustavni sud B i H u Odluci po predmetu Ljubić  u točki 49. Navodi: “ Ustavni sud ponovo podsjeća na opće načelo demokracije da vlast u državi proistječe iz naroda i pripada narodu. Iz Ustava Bosne i Hercegovine slijedi da je Ustav Bosne i Hercegovine kao narod označio konstitutivne narode koji zajedno sa Ostalima i građanima Bosne i Hercegovine čine zajednicu državljana koja jednakopravno ostvaruje vlast putem svojih predstavnika, a pravo na demokratsko odlučivanje ostvaruje se legitimnim političkim predstavljanjem koje mora biti utemeljeno na demokratskom izboru te zajednice državljana koju predstavlja i čije interese zastupa.“

Jasno je da država Bosna i Hercegovina danas nije takva država i stoga kao takva je za nas Hrvate neprihvatljiva.  Ali ne odustajemo od nje.

Nećemo je nikome prepustiti i nećemo je napustiti!

Fotografija: Prvi.tv

Share.

Comments are closed.