Govor dr. Bože Ljubića u Saboru RH o Rezoluciji Europskog parlamenta

0

Gospodine Predsjedniče , kolegice i kolege zastupnici,

Prošli tjedan je Europski parlament usvojio Rezoluciju o Bosni i Hercegovini, koja je u hrvatskoj javnosti ostala do danas potpuno nepoznata. Međutim kako u njoj ima više stvari koje se tiču Republike Hrvatske, smatram da se hrvatska javnost treba upoznati s ovim dokumentom.

Kolegice i kolege zastupnici,

U ovoj Rezoluciji Europski parlament izražava zabrinutost „ zbog znatnog usporavanja reformi zbog neslaganja između stranaka i vrlo polarizirane predizborne kampanje…

žali što prije izbora nije postignut kompromis u pogledu promjena izbornog zakonodavstva potrebnih za uklanjanje rupe u zakonu koja je posljedica odluke Ustavnog suda u predmetu Ljubić o izboru članova Doma naroda Federacije;

…podsjeća da odluka Ustavnog suda iz 2010. u pogledu demokratskih prava građana Mostara da glasuju na lokalnim izborima još nije provedena;

… čvrsto ponavlja da je potrebna brza uspostava Doma naroda Federacije u skladu s presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao što su u zajedničkoj izjavi o izborima u BiH naglasili Visoka predstavnica/potpredsjednica Komisije Mogherini i povjerenik Hahn;

… žali zbog toga što je pitanje demokratske i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda i svih građana i dalje neriješeno; potiče sve strane da pravodobno pronađu kompromis jer bi to pitanje novi zakonodavci trebali što prije riješiti, među ostalim i provedbom odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić-Finci i povezanim predmetima; ponavlja da je

potrebno nastaviti s ustavnim, političkim i izbornim reformama koje bi preobrazile BiH u potpuno djelotvornu, uključivu i funkcionalnu državu koja se temelji na vladavini prava;

stoga vjeruje da se ustavna i izborna reforma trebaju provesti zajedno;

 …ponavlja svoj poziv za jamčenje medijskog pluralizma i naglašava da bi proizvodnja i emitiranje radiotelevizijskih sadržaja na svim službenim jezicima BiH doprinijela zaštiti kulturne raznolikosti u toj zemlji;

Kolegice i kolege zastupnici.

Podsjetimo se da smo prije 2 mjeseca  usvojili Deklaraciju Hrvatskog sabora o položaju Hrvatskog naroda u B i H, koja je usvojena velikom većinom glasova onih koji su glasovali, članova većine klubova u Hrvatskom saboru. Iz ovih nekoliko citata iz Rezolucije, razvidno je kako Rezolucija Europskog parlamenta u svojim konstatacijama i preporukama snažno korespondira s Deklaracijom Hrvatskog sabora.

Kolegice i kolege zastupnici,

Koristim ovu priliku da se zahvalim hrvatskim euro zastupnicima, jer je njihov doprinos i rukopis vidljiv u ovoj Rezoluciji.

Koristim priliku da se zahvalim Hrvatskoj vladi i premijeru Plenkoviću osobno na  objašnjavanju problema Bosne i Hercegovine u Europskom vijeću i Komisiji i lobiranju za potrebne promjene Izbornog zakona i Ustava B i H s ciljem ostvarenja jednakopravnosti Hrvatskog naroda s druga dva naroda jer je ravnopravnost konstitutivnih naroda na čitavoj teritoriji B i H ključ za stabilnost i napredak B i H na putu europskih integracija i pozivam ih da nastave kako  bi iskoristili ovaj momentum izražen i u ovoj Rezoluciji da se odmah nakon uspostave zakonodavnih vlasti u B i H i izbora za Europski parlament, pristupi nužnim promjenama Izbornog zakona i Ustava u skladu s načelima ove i ranijih rezolucija Europskog parlamenta. Nadam se da se više nikada neće moći desiti kao što je slučaj sada kada u Predsjedništvu Bošnjaci imaju dva Srbi jednoga a Hrvati nemaju predstavnika. Jer to nije dobro za B i H a niti za Hrvatsku( podsjećam na prijetnje tužbama glede Pelješkog mosta ili Zakona o državnoj imovini iz ovog Predsjedništva).

Zahvaljujem se također Vladi Republike Hrvatske koja je i na svojoj zadnjoj sjednici odobrila pomoć Kliničkoj bolnici u Mostaru od 40 miliona kuna, što je svakako potpora održivom ostanku i razvoju Hrvatskog naroda u B i H ali i pomoć Bosni i Hercegovini, čin prijateljstva i investicija u dobrosusjedske odnose Hrvatske i B i H. O ostalim aktivnostima Vlade i ostalih institucija biti će uskoro govora u okviru točke dnevnog reda posvećene realizaciji Strategije i zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Nadalje, Rezolucija  „ponovno naglašava potrebu da se hitno riješi problem prekograničnog onečišćenja zraka koje uzrokuje rafinerija nafte u Bosanskom Brodu u skladu s okolišnim politikama; te

naglašava da je potrebno da BiH u potpunosti ispuni svoje obveze u vezi s Konvencijom o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica i Protokolom o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, posebice u djelatnostima u riječnom slivu Neretve i Trebišnjice;

Ovo međutim zaslužuje posebnu elaboraciju.

 

Share.

Comments are closed.