Najava znanstveno-stručnog skupa “Rješenje hrvatskog pitanja za europsku BiH”

0

Sukladno zaključku Organizacijskog odbora znanstveno-stručnog Skupa Hrvati BiH: nositelji europskih vrijednosti”, po kojemu je ovaj uvodni skup s međunarodnim sudjelovanjem označio početak procesa koji će se nastaviti kroz znanstveno-stručno istraživanje i djelovanje svih sudionika i narednu godinu, kada će se ponovno okupiti hrvatska akademska, politička i stručna elita u cilju praćenja provedbe usvojenih zaključaka i definiranja pomaka u svim sferama kulturnog, društvenog i političkog života Hrvata BiH, odlučeno je da naredni skup nosi naziv “Rješenje hrvatskog pitanja za europsku BiH”.

Kroz uvodni znanstveno-stručni skup “Hrvati BiH: nositelji europskih vrijednosti” potvrđen je nesporan proces dekonstitucije Hrvata i njihove posljedične neravnopravnosti s druga dva konstitutivna naroda. Takvo što je u oštroj opreci prema temeljnim ustavnim odredbama o konstitutivnosti naroda kao i europskim političkim vrijednostima na kojima se temelji prepoznatljiva kultura pluralizma, dijaloga, konsenzusa, potvrde i priznanja, jednakopravnosti i ravnopravnosti, te racionalnog pristupa rješavanju društveno-političkih prijepora. To je bio snažan poticaj da se, nakon što su prethodno temeljito istraženi svi relevantni aspekti neravnopravnosti Hrvata BiH u odnosu na druga dva naroda u političkom, društvenom, kulturološkom, obrazovno-jezičkom kao i javno-medijskom smislu, usvoji sljedeća struktura nastavnog znanstveno-stručnog skupa.

Znanstveno-stručni skup “Rješenje hrvatskog pitanja za europsku BiH” sastoji se od dva tematska panela, kako slijedi:

PANEL I. – “Institucionalno-politička, administrativno-upravljačka, društveno-kulturološka, javno-medijska i resursno-gospodarstvena (ne)ravnopravnost Hrvata BiH i njihova uzajamna povezanost”

Svrha ovog panela je prezentacija studija, analiza i istraživanja koja ukazuju na problem nejednakopravnosti Hrvata BiH u navedenim područjima, kao optimalan okvir unutar kojeg se mogu situirati i razmatrati svi relevantni činjenični i dokazivi vidovi neravnopravnosti. Pored praktičnih istraživanja sa jasnim pokazateljima u različitim područjima, poželjni su radovi koji razmatraju uzroke neravnopravnosti Hrvata BiH u odnosu na druga dva konstitutivna naroda te primjenjuju dijahronijsko-historiografski prikaz kojim pojašnjavaju okolnosti i čimbenike koji su doveli do neravnopravnosti. Poželjan je i sinhronijski prikaz i raščlamba relevantnih političkih događaja u daytonskoj BiH za koje se može kazati da su bitno utjecali na generiranje neravnopravnosti. Važno je ovdje rasvijetliti ulogu i odgovornost svih međunarodnih i domaćih aktera koji su djelujući protivno ustavnom načelu konstitutivnosti doprinjeli derogiranju ustavnog i stvarnog položaja Hrvata BiH. U svemu tome traže se dokazivi procesi i tendencije dekonstituiranja Hrvata BiH odnosno njihovog svođenja na poziciju nacionalne manjine, koji se potom mogu dovesti u vezu s aktualnom političkom situacijom i odnosima u BiH, suprotno europskoj političkoj kulturi i tradiciji kojoj su takve tendencije i procesi strani.

PANEL II. – Prijedlozi rješenja za postizanje ravnopravnosti Hrvata BiH sukladno europskim vrijednostima i praksama

Od zainteresiranih sudionika očekuju se znanstveno-stručni doprinosi usmjereni ka afirmaciji pozicije hrvatskog naroda u BiH u sprezi s njenom europskom perspektivom. Poželjni su multidisciplinarni radovi koji nejednakopravnost situiraju u bilo kojem od definiranih području te ključ za njeno prevazilaženje nude kroz dobre europske modele i prakse. Pri tome je naglasak na ustavno-pravno-političkom području kao krovnom u smislu participacije i suodlučivanja, koja su nužno zajamčena sukladno ustavnom načelu konstitutivnosti i najboljim europskim praksama koje promiču i štite društveni i politički pluralizam kako na subnacionalnoj EU, tako i na nacionalnoj i subnacionalnoj razini zemalja članica. Prijedlozi mogu obuhvatiti modele koji izravno doprinose unapređenju ravnopravnog položaja Hrvata u bilo kojem od relevantnih područja definiranih i razmatranih u panelu I. s posebnim naglaskom na institucionalno-političku ravnopravnost, kao opće povezujući i krovni oblik ravnopravnosti temeljen na konstitutivnosti kao natkrovljujućem načelu Ustava, koje je takvim u svojim ključnim odlukama okarakterizirao i Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Na konferenciji će se usvojiti zaključci koji će biti upućeni međunarodnim tijelima, svim političkim subjektima i široj javnosti. Isti će konkretizirati minimum potrebnih rješenja za potizanje sustavne ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH.

Share.

Comments are closed.