Pokrenut izvanredni međunarodni poziv za prijavu projekata COVID-19: Iznos potpore po projektu do 40 tisuća eura

0

Izdvaja se 600 tisuća eura za projekte iz područja zdravstva, obrazovanja i za podršku MSP-ovima.

Srednjoeuropska inicijativa (CEI) je objavila izvanredni javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kao hitni odgovor na pandemiju koronavirusa. Cilj mu je brzo rješavanje specifičnih potreba u 17 europskih zemalja članica CEI-a, uključujući i BiH, a zbog izvanredne prirode poziva rok za prijavu projekata je iznimno kratak – do 9. travnja 2020.

Ukupan budžet natječaja iznosi 600 tisuća eura, a maksimalan iznos potpore po projektu je 40 tisuća eura, uz 100% financiranje.

Prihvatljivi prijavitelji su javni i privatni subjekti te nevladine organizacije, a tri prioriteta i prihvatljive aktivnosti po svakom od njih su sljedeći:

 1. Zdravstvo i telemedicina
 • Kupnja opreme za hitne medicinske potrebe
 • Kupnja softwarea za medicinu i ostalih IT alata za olakšavanje telemedicine
 • Organizacija on-line seminara (webinara) za olakšavanje prijenosa znanja između zdravstvenih stručnjaka (iz CEI članica iz EU prema članicama CEI iz zemalja koje nisu u EU)
 • Izrada i produkcija informativnih materijala (infografika, videa, kampanja na društvenim medijima) kako bi se olakšalo širenje znanja i svijesti o mjerama, uključujući higijenske mjere za sprječavanje širenja COVID-19
 • Prijevod dokumenata, informacija, materijala i istraživačkih radova na nacionalne jezike članica CEI koje nisu članice EU
 1. Edukacija i e-učenje/učenje na daljinu 
 • Kupnja opreme za potrebe e-učenja,
 • Uključujući hardware (školske digitalne ploče, kompjuteri, laptopi, tableti, uređaji i sl.) i software (on-line alati, platforme za učenje na daljinu itd.)
 • Organizacija on-line seminara (webinara) za olakšavanje prijenosa znanja između obrazovnih stručnjaka (iz CEI članica iz EU prema CEI članicama koje nisu u EU)
 1. Podrška mikro, malim i srednjim tvrtkama 
 • Kupnja opreme za olakšavanje rada na daljinu, uključujući hardware (kompjuteri, laptopi, tableti, uređaji i sl.) i software (on-line alati, platforme za rad na daljinu i sl.)
 • Organizacija on-line seminara (webinara) za olakšavanje transfera znanja među gospodarskim stručnjacima i djelatnicima (iz CEI članica koje su u EU prema CEI članicama koje nisu u EU)
 • Ugovaranje konzultantskih usluga za olakšavanje inovacije, s posebnim fokusom na digitalizaciju i dematerijalizaciju poslovanja.

Opširnije na LINK.

Share.

Comments are closed.