REZOLUCIJA HNS-a BiH sa 4. zasjedanja (Mostar, 19.travnja 2011.)

0

Ustrajni u provedbi načela iz Deklaracije o pravima i položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, potvrđenoj na referendumu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, te Platforme za demokratsku i samoodrživu BIH Hrvatskog narodnog sabora BiH,

Iskazujući privrženost određenjima sadržanim u Deklaraciji o načelima Ustava Bosne i Hercegovine („Kreševska deklaracija“),

Pozivajući se na ciljeve i načela Povelje Ujedinjenih naroda, posebice Opće deklaracije o ljudskim pravima, međunarodne sporazume o građanskim, političkim, gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, te Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i njezinih protokola,

Potvrđujući svoju privrženost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te opredijeljenost izgradnji samoodržive, decentralizirane i demokratske Bosne i Hercegovine, domovine jednakopravnih, suverenih i konstitutivnih naroda i svih njezinih građana,

Opredijeljeni za euroatlantske integracije, regionalnu suradnju, te ukupan razvitak dobrosusjedskih i prijateljskih odnosa sa svim državama u regiji i svijetu,

Svjesni nezamjenljive povijesne uloge, položaja i doprinosa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini ukupnom razvitku i dobrobiti Bosne i Hercegovine,

Poštujući legitimnu izbornu volju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini iskazanu na listopadskim izborima i potvrđenu od strane stotinučetrdesetri tisuće građana kroz potpisanu peticiju „Stop majorizaciji Hrvata u BiH „,

Mi, legalno izabrani i legitimni predstavnici hrvatskog naroda, budući da smo spriječeni provesti legitimnu izbornu volju hrvatskog naroda pri provedbi rezultata Općih izbora u BiH iz listopada 2010, okupljeni na 4. zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine 19. travnja 2011. godine u Mostaru, donosimo:

R E Z O L U C I J U

1. Osuđujemo i odbacujemo grubo gaženje izborne volje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini iskazane na posljednjim općim izborima iz listopada 2010. godine, na kojima je po drugi put zaredom većinskim bošnjačkim glasovima onemogućen izbor legitimnog hrvatskog člana u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

2. Držimo nedopustivim po demokratskim načelima, neprihvatljivim po moralnim uzusima, te štetnim i razarajućim za položaj hrvatskog naroda i sveukupne međuetničke odnose u Bosni i Hercegovini, a posebice u Federaciji BiH, djelovanje skupine stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su kroz pokušaj dokidanja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kao ustavne institucije za zaštitu vitalnih interesa konstitutivnih naroda u Federaciji BiH, dovele do uspostavljanja neustavne , nezakonite i za hrvatski narod neprihvatljive vlasti Federacije BiH.

3. Neformiranjem Klub Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH kao jedine ustavne institucije za zaštitu vitalnih interesa konstitutivnih naroda u Federaciji BiH , jedina zaštita vitalnih interesa hrvatskog naroda u Federaciji BiH prestala je postojati. Hrvatska izborna i politička volja je na taj način zanemarena i na kraju poništena što je dovelo do uspostavljanja nezakonite, neustavne i hrvatskom narodu neprihvatljive vlasti u Federaciji BiH.

4. Posebice štetnim smatramo suspendiranje ustavnih i zakonitih tijela za provedbu slobodnih i demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini čime je načinjena nenadoknadiva šteta po razvitak demokratskih odnosa, doveden u pitanje ustavni poredak , funkcioniranje pravne države i ukupan legalitet i legitimitet posljednjih općih izbora

5. Pozivamo sve političke subjekte u Bosni i Hercegovini na vraćanje u ustavne i zakonske okvire, te puno poštovanje većinskog izbornog legitimiteta unutar sva tri konstitutivna naroda. One političke subjekte i pojedince koji su volju svog naroda zanemarili i zatrli, a imaju ambicija i pretenzija predstavljati hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, posebice i od srca pozivamo na pokajanje, povratak u okrilje svog naroda, te jedinstvo i zajedništvo dok svom narodu nisu počinili još veću i nepovratnu štetu. Apeliramo na njihovu svijest i savjest da zarad sitne koristi i vlastita probitka ne pomažu onim ciljevima koji ruše dostojanstvo njihova vlastita naroda već da se stave na raspolaganje narodu iz kojeg su potekli.

6. Držimo na poseban način odgovornim dio institucija međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini koje su svojim nepravičnim i pristranim djelovanjem bile jednim od uzročnika postojeće demokratske, moralne i ustavno-pravne krize u Bosni i Hercegovini. Apeliramo na predstavnike međunarodne zajednice da zauzmu nepristran i pravičan odnos prema svim narodima u Bosni i Hercegovini, iskoriste svoj autoritet i ovlasti da proces odlučivanja vrate u ustavne i zakonite institucije te na taj način omoguće poštivanje većinske izborne volje sva tri konstitutivna naroda.

7. Hrvatski narodni sabor smatra da je obespravljenje i dokidanje ustavnih prava hrvatskom narodu nastavljeno i svakodnevno se nastavlja i nakon usvajanja Deklaracije o pravima i položaju hrvatskog naroda u BiH, a posebice putem amandmana koje je Ured Visokog predstavnika nametnuo na ustave entiteta.

8. Stoga Hrvatski narodni sabor drži da samo temeljita reforma ustava koja bi osigurala potpunu institucionalnu ravnopravnost i novu upravno-teritorijalnu organizaciju kroz utemeljenje više federalnih jedinica od kojih bi najmanje jedna bila sa hrvatskom većinom, može osigurati stvarnu jednakopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

9. Hrvatski narodni sabor smatra nužnim i ključnim za život hrvatskog nacionalnog bića u BiH načiniti odgovarajuće izmjene Izbornog zakona BiH kojima će se osigurati izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda u svim tijelima i razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. BiH je država triju konstitutivnih naroda u kojoj svi narodi moraju imati pravo birati tko će ih zastupati.

10. Hrvatski narodni sabor izražava punu spremnost da na načelima pune ustavne i institucionalne jednakopravnosti hrvatskog naroda sa druga dva naroda i svim građanima u Bosni i Hercegovini gradi sigurnu, stabilnu, samoodrživu, prosperitetnu i europski orijentiranu Bosnu i Hercegovinu.

11. Hrvatski narodni sabor obvezuje sve izabrane hrvatske dužnosnike i političke predstavnike na dosljedno poštivanje političke volje hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i punu provedbu dokumenata Hrvatskog narodnog sabora.

Mostar, 19.travnja 2011.

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora

Share.

Comments are closed.