Zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora

Do sada je održano jedanaest zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora (HNS-a), od čega su tri održana u razdoblju 2000./2001. (utemeljenje u Novom Travniku i nakon toga sabori u Tuzli i Mostaru).

 

 

1. zasjedanje HNS BiH

  • 28. listopada 2000. – Novi Travnik

2. zasjedanje HNS BiH

  • 16. prosinca 2000. – Tuzla

3. zasjedanje HNS BiH

  • 3. ožujka 2001. – Mostar

4. zasjedanje HNS BiH

  • 19. travnja 2011. – Mostar

5. zasjedanje HNS BiH

  • 6. travnja 2013. – Mostar

6. zasjedanje HNS BiH

  •  28. veljače 2015. -Mostar

7. zasjedanje HNS BiH

  • 28. siječnja 2017. – Mostar

8. zasjedanje HNS BiH 

  • 26. siječnja 2019. – Mostar

9. zasjedanje HNS BiH

  • 4. lipnja 2021. – Mostar

1. izvanredno zasjedanje HNS BiH 

11. zasjedanje HNS BiH

  • 4. veljače 2023. godine