Author: urednik

Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine primio je k znanju presudu Europskogasuda za ljudska prava u predmetu “Kovačević protiv Bosne i Hercegovine”. Podsjećamo domaću javnost i međunarodnu zajednicu da je podnositelj zahtjevadugogodišnji unitaristički aktivist i savjetnik drugoga bošnjačkog člana PredsjedništvaBiH, uzurpatora pozicije hrvatskoga člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kaošto je uoči donošenja presude isti priznao, njemu i drugim političkim aktivistima nisu uinteresu zaštita i promocija ljudskih prava, nego je njihov konačan cilj ukinutikonstitutivnost naroda i nametnuti unitaristički politički sustav. Cilj te radikalne političke agende je postići poredak u kojemu će Bošnjaci, s obziromda su najbrojniji konstitutivan narod, vladati u unitarnoj…

Vidi više