Zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora

Do sada je održano osam zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora (HNS-a), od čega su tri održana u razdoblju 2000./2001. (utemeljenje u Novom Travniku i nakon toga sabori u Tuzli i Mostaru), dva su održana iza općih izbora 2010. godine (2011. i 2013. godine ), dva su održana iza općih izbora nakon 2014. godine (2015. i 2017. godine) i jedan je održan nakon općih izbora 2018. godine.

 

 

1. zasjedanje HNS-a

  • 28. listopada 2000. – Novi Travnik

2. zasjedanje HNS-a

  • 16. prosinca 2000. – Tuzla

3. zasjedanje HNS-a

  • 3. ožujka 2001. – Mostar

4. zasjedanje HNS-a

  • 19. travnja 2011. – Mostar

5. zasjedanje HNS-a

  • 6. travnja 2013. – Mostar

6. zasjedanje HNS-a

  •  28. veljače 2015. -Mostar

7. zasjedanje HNS-a

  • 28. siječnja 2017. – Mostar

8. zasjedanje HNS-a

  • 26. siječnja 2019. – Mostar